O firmie

SSERVICE_LOGO1Security Service wykonuje swoje usługi zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Oprócz wymogów jakie stanowi prawo, my stawiamy sobie własne – wysokie i ambitne cele.

Znakiem rozpoznawczym Security Service są usługi wykonywane na najwyższym poziomie, możliwie szybko z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i możliwości Klienta. Swoje cele realizujemy współpracując z doświadczoną i profesjonalną Kadrą, stosując skuteczny, wewnętrzny system kontroli oraz pracując na sprawdzonym i nowoczesnym sprzęcie. Oferta Firmy obejmuje usługi wykonywane zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i dużych Firm czy Przedsiębiorstw. Siedziba Naszej Firmy znajduje się w Centrum Biznesu Zieleniak przy ul. Wały Piastowskie 1 w samym centrum Gdańska, dlatego łatwo do Nas trafić.

Ze swojej strony zapewniamy pełną dyskrecję świadczonych przez Nas usług.

Security Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000248261, NIP: 5832910583,wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

 

Zaufali nam:

Kontakt

MONITORING
tel. 58 301 03 22
dzial.techniczny@securityservice.org.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 58 307 44 17

biuro@securityservice.org.pl

SEKRETARIAT
tel.  58 307 44 17
fax. 58 301 85 05
sekretariat@securityservice.org.pl