Monitoring wizyjny on-line

DSC_0004Monitoring wizyjny on-line może działać jako uzupełnienie ochrony fizycznej lub jako samodzielna usługa, która jest doskonałym zabezpieczeniem Państwa Firmy, obiektów biurowych, handlowych czy usługowych. Jesteśmy liderem w Polsce północnej pod względem zastosowanych technologii tej usługi.

Monitoring wizyjny oparty jest na działaniu profesjonalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Państwa Firmie i w wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych. System zintegrowany jest ze stacją Monitorowania działającą 24 godziny/dobę, która automatycznie rejestruje otrzymany sygnał, a następnie natychmiast przekazuje informację o obiekcie, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanych stref Naszej grupie interwencyjnej. Zadaniem patrolu jest dotarcie do wskazanego obiektu w jak najszybszym czasie. Stacja Monitorowania o zaistniałym zdarzeniu powiadamia również Klienta lub inne wskazane osoby, a w razie potrzeby może powiadomić służby specjalne (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe). Do czasu przybycia Klienta na miejsce zdarzenia, chroniony obiekt zostaje zabezpieczony.

W zależności od tego, jaki system monitoringu online został zainstalowany w obiekcie, informacje odbierane przez Stację Monitorowania mogą posiadać różny charakter i sygnalizować:
1) NAPAD – gdy sygnał wywołany jest przez użycie bezprzewodowego pilota anty- napadowo lub ręcznego przycisku;
2) WŁAMANIE – w przypadku naruszenia chronionej strefy obiektu, podczas aktywności systemu alarmowego;
3) SABOTAŻ SYSTEMU – wywołany próbą uszkodzenia elementów lokalnego systemu alarmowego bez względu na jego stan techniczny;
4) ZANIK ZASILANIA – wywołany brakiem zasilania sieciowego centrali alarmowej.

Ważną zaletą systemu monitoringu wizyjnego jest automatyczne wykrywanie – bez interwencji użytkownika – podstawowych parametrów, takich jak: brak zasilania sieci, sprawności akumulatorów, łączności pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą, a także – na życzenie Klienta – czas załączenia i wyłączenia oraz brak załączenia systemu o wymaganych porach.

Stacja Monitorowania Security Service posiada zasięg na całą Polskę monitorując sygnały poprzez nadajnik GSM, jak również łącze telefoniczne.

Zaufali nam:

Kontakt

MONITORING
tel. 58 301 03 22
dzial.techniczny@securityservice.org.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 58 307 44 17

biuro@securityservice.org.pl

SEKRETARIAT
tel.  58 307 44 17
fax. 58 301 85 05
sekretariat@securityservice.org.pl